Přefuková píšťala koncovka

V prodeji plastové koncovky v ladění D, C, A
Cena za 1 kus: 320 Kč, Poštovné a balné 100 – 180 Kč (dle množství píšťal v zásilce)

O nástrojích:
Nástroje jsou zhotoveny s ohledem na použití v rehabilitaci dechu, hlasu, řeči i polykání. Základním předpokladem takového využití je schopnost nástroje hrát plným a čistým tónem ve všech jeho polohách od nejhlubší po vysoké. Pro hudební použití nástroje velice dobře reagují na úplné nebo částečné zavření konce na změnu tónu. Použité materiály jsou zdravotně nezávadné (plastové trubky určené pro vedení pitné vody ), nástroj lze bez potíží omýt jarovou vodu, konce nástroje snášejí běžné dezinfekční prostředky na ošetření povrchů, dle platných hygienických norem pro zdravotnická zařízení.

Více informací, objednávka

NÁŠ ODBORNÝ TÝM

kucera

MUDr. Martin Kučera

halir

Mgr. Martin Halíř

MarekFric

RNDr. Marek Frič, Ph.D.

Dr.Mag – informace

INFO O PROGRAMU DrMag

Program DrMag – Smyslová integrace je založen na koncepci propojené rehabilitace jednotlivých smyslových subsystému.

Skládá se ze série tří programů DrMagZrak, DrMagSluch, DrMagZvuk.  Jedná se o rehabilitační multimediální programy pro lékařské i nelékařské profese zabývající se poruchami řeči a sluchu –  audiology, foniatry, techniky sluchové protetiky, klinické logopedy, speciální pedagogy, surdopedy a především pro děti a dospělé s těmito poruchami.

Programy byly vyvinuty na základě klinické praxe obou autorů,  diagnostických a terapeutických zkušeností z pohledu oboru ORL, foniatrie a klinické logopedie.

Sérii programů DrMag – Smyslová integrace je vhodné používat ve vzájemném propojení, ale jednotlivé programy lze  využít i samostatně.

NÁVODY

Níže naleznete obšírný návod ke každému jednotlivému programu ze softwerového balíku rehabilitačních programů DrMag. Návody jsou obohacené o názorné obrázky, které vás provedou celou instalací programu na disk počítače, posléze jejich nastavením a samozřejmě také praktickým použitím.

Návod DrMagSluch
Návod DrMagZrak
Návod DrMagZvuk

Institut – informace

O INSTITUTU

Práce institutu spočívá ve spolupráci několika odborníků z různých oborů a kmenových pracovišť, kteří se setkávají a řeší teoretické otázky jednotlivých rovin komunikace člověka v její normě i patologii. Stěžejní náplní je tvorba nových terapeutický-rehabilitačních postupů, vývoj nových diagnostických postupů, pořádání  kurzů pro obory rehabilitující poruchy komunikace a v neposledné řadě práce s klienty dětského i dospělého věku. Institut není  klasické zdravotnické zařízení  a nemá smlouvní vztah s žádnou zdravotní pojišťovnou. Klient si péčí hradí sám.

poruchy

VÝSLEDKY PRÁCE:

1. Funkční diagnostika hlasových poruch dle laryngostroboskopických nálezů (Kučera, Frič). Jedná se o výukový model, který svým novým diagnostickým přístupem umožňuje efektivní vhled do problematiky vzniku hlasové poruchy a současně nabízí i směr efektivní rehabilitace.

2. Technika svalového souhybu u rehabilitace těžkých poruch artikulace a polykání (Kučera, Fritzlová). Technika navozující/stimulující funkce oro-faryngo-laryngeální oblasti. Umožňuje propojenou rehabilitaci u současně porušené řeči, hlasu a polykání.

3. Využití přefukové píšťaly koncovky při rehabilitaci poruch hlasu a řeči (Kučera). Technika byla prvně představena na workshopu v rámci The 10th Pan European Voice Conference PEVOC. V současné době je užívána v některých rehabilitačních ústavech a v několika desítkách ambulancí klinických logopedů.

4. Počítačové rehabilitační programy DrMag – smyslová stimulace (Kučera, Fritzlová). Více o těchto programech přímo v sekci Dr.Mag

Kontakty

KONTAKTY


Dr. Mag s.r.o.

Kavčí Plácek 121/1
500 03 Hradec Králové
sídlo je v suterénu budovy

kontaktní osoba MUDr. Martin Kučera
Telefon: 723 652 865
Email: info@drmag.cz

IČO: 00064190         DIČ: CZ00064190

zobrobr

EMAILOVÝ FORMULÁŘ


    MAPA