K prodeji:

Cena za 1 píšťalu: 350 Kč

Poštovné a balné v ČR: 1-2 kusy 210 Kč, 3-10 kusů 250 Kč (dle sazebníku pošty pro atypické dlouhé zásilky)

Objednat lze na: hlascentrum@seznam.cz

(do předmětu emailu napište: koncovka)

Koncovka/alikvótní píšťala v tóninách (a=440Hz):

Všechny tóniny jsou vhodné i pro hudební praxi

„A“: délka 77 cm, vhodná pro dospělé muže, zejména pro rehabilitaci dýchání

„C“: délka 64 cm, vhodná pro dospělé a větší školní děti

„D“: délka 57 cm, vhodná pro předškolní děti, těžká postižení plic nebo svalové funkce

„F“: délka 49 cm, vhodná pro děti do 5 let, těžká postižení plic nebo svalové funkce

„ G“: délka 42 cm, vhodná pro děti do 5 let, těžká postižení plic nebo svalové funkce

O hudebním nástroji

Přefuková píšťala – koncovka je archaický hudební nástroj pasteveckých kultur Evropy v oblasti Karpatského oblouku. Jedná se o tzv. bezdírkovou píšťalu. Změna výšky tónu není prováděna hmaty jako u běžné flétny, otvory pro hmaty zde nejsou. Výšku tónu lze změnit dvojím způsobem. První a zásadní způsob, pro terapeutickou práci, je změna intenzity výdechu. Čím je výdech silnější, tím je tón vyšší a zároveň hlasitější. Jemný výdech tvoří tón nízký a tichý. Takto lze vytvořit, dle kvality nástroje, řadu 9-10 tónů odpovídajících alikvotní řadě od základního tónu dané tóniny – tj. nejhlubšího tónu. (nástroj v C dur….C-c-g-c-f-g…). Druhá možnost, jak změnit výšku tónu, je zakrytí dolního konce píšťaly. Při zakrytí tohoto otvoru se sníží původní otevřeně tvořený tón o určitý interval, který se směrem k vyšším tónům zmenšuje. Spojení těchto dvou možností změny tónu vytváří možnost hraní v lydické stupnici. Zakrytí dolního konce jen částečně vede ke snížení o půltón až čtvrttón a umožňuje přiblížení se k orientálním stupnicím.

 

Koncovka jako nástroj muzikoterapie při rehabilitaci tělesných funkcí

Koncovka má své pevné místo v muzikoterapeutickém instrumentáriu, právě pro své snadné použití při hře se současným bohatým hudebním výrazem (rozsah nástroje, možnost snadného hraní sólové melodie nebo jen rytmického doprovodu atd.). Koncovku lze cíleně využít v rehabilitaci poruch dýchání, hlasu, řeči, sluchu nebo pohybového aparátu. To odpovídá z hlediska terminologie užívané v muzikoterapii direktivnímu způsobu vedení muzikoterapie. Terapeutický postup je v tomto způsobu použití předem jasně daný terapeutem, má jasný terapeutický cíl i strukturu. Terapeut určuje, jakým způsobem bude nástroj použit. Správně provedené cvičení spouští a vede terapeutický rehabilitační proces.

 

Principy použití koncovky v rehabilitaci

V komplexním rehabilitačním přístupu u léčby poruch hlasu, řeči, sluchu a těžkých kombinovaných poruch lze cíleným a přesně voleným postupem při použití nástroje efektivně ovlivňovat tyto oblasti:

Svalovou funkci – postura, dýchací svaly, hrtan, hltan, orofaciální oblast

Úprava dechové funkce – zlepšení koordinace funkce všech svalů zapojených do dýchání, zlepšení funkčních schopností plicní tkáně

Percepci – senzorickou složku řeči, vybrané složky sluchového vnímání

Senzomotorickou integraci – neurofyziologický proces neustále probíhající v CNS, který je odpovědný za přijímání a zpracovávání podnětů jednotlivých smyslových subsystémů; senzomotorická integrace se současně podílí i na přípravě a realizaci odpovědi na tyto podněty

Sociální a emoční oblast, pragmatickou rovinu komunikace – aktivní práce s hudebním nástrojem, který umožňuje rychlý úspěch, je výrazně motivační a efektivní zejména u těžkých a chronických poruch