Rehabilitace poruch řeči

U závažnějších vývojových poruch řeči se nejedná pouze o izolované postižení různých úrovní jazyka. Problémy jsou i v dalších oblastech vývoje dítěte, jako jsou hrubá i jemná motorika těla, hybnost orofaciální oblasti (tváří, jazyka, rtů), grafomotorika. Často bývá postižení na úrovní zpracování a integrace smyslového vnímání, jako je optimální funkce rovnovážného ústrojí, zrakové a sluchové vnímání atd.  Efektivní rehabilitace těžších poruch řeči by měla být souběžně prováděna na všech těchto vývojových rovinách. Takto se vytvoří dobré vstupní podmínky pro rehabilitaci samotných jazykových dovedností  Většinově prováděná ambulantní léčba klinickým logopedem se zaměřuje především na rozvoj jazykových dovedností. Včlenění našich principů práce urychluje průběh celého procesu rehabilitace a efektivně využívá funkčních rezerv u dítěte k maximálnímu zlepšení poruchy řeči.