DrMagZrak

Úvod – DrMagZrak

Rehabilitační program se zaměřuje zejména na bazální nácvik očních pohybů, zrakové pozornosti a schopnosti rozlišovat figuru a pozadí. Posloupnost cvičení je dána od základního nácviku fixace oka a vedení očního pohybu ke složitějším prvkům sledování bodu při složitém pozadí. Dodržení posloupnosti však nemusí být nutně podmínkou a při rehabilitaci je možné volit dle individuálního stavu. Celková délka cvičení by neměla přesáhnout 6 minut.  Cvičení lze volit v různých mírách kontrastu. Kontrast volíme dle individuální preference a tolerance rehabilitovaného.  Snížením kontrastu můžeme zmírnit vizuální stres a zvýšit tak efektivitu vlastního cvičení. Většinou čteme černý text na bílém podkladu, což je nejvíce kontrastní, změnou barvy se tento kontrast zmírňuje. Použití signálního zvuku na začátku nebo konci pohybu stimuluje reflexní propojení ucho-oko. Program je určen pro rehabilitační práci u vývojových poruch řeči (syndrom vývojové dysfázie, vývojové dysartrie, vývojových poruch a učení,  ADHD, postižení smyslového vnímání při organických onemocněních CNS (cerebrotraumata, stavy po CMP), rehabilitaci závrativých stavů, případně vybraných poruch zraku. Dále je vhodné používat tento program při rehabilitaci poruch sluchu a stavů po kochleární implantaci současně s programem DrMag-Sluch, DrMag-Zvuk. Jednotlivé funkce a rehabilitační úseky nemají zpětnou hodnotící kontrolu, ta je záměrně ponechána na interakci reahabilitovaný – terapeut. V případě dětského věku pracuje rehabilitovaný vždy pod dozorem terapeuta, nebo rodiče.

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH MODALIT POUŽITÍ 

Vedení očního pohybu
I. Horizontála
II. Vertikála
Varianty a popis rhb. cvičení:
I. Horizontála,
Horizontála zleva doprava:
  Sledujeme bod pohybující se v dolním oblouku, zleva doprava. Cyklus se opakuje dle individuální úrovně. Dop. max. 4 – 5x.
Horizontála, zleva doprava, posun o řádek: Sledujeme bod pohybující se v dolním oblouku, zleva doprava, bod se plynule posouvá vždy o jeden řádek níže. Cyklus se opakuje v plynulém horizontálním sledovacím pohybu dítěte a v postupných posunech po vertikále. Opakujeme dle individuální úrovně. Dop. max. 4 – 5x. Obdobně další:

RHb. cíl
.: Nácvik bazální úrovně kontroly očního pohybu – fixační pozice vlevo, sakáda zleva doprava, fixační pozice vpravo, návrat do fixační pozice vlevo.
Cvičení vhodná zejména pro vývojové poruchy řeči a učení , ADHD. Snížená schopnost vedení a ovládání očních pohybů zleva doprava od shora dolů způsobuje u dítěte ve školním věku  potíže v udržení pozornosti na čtený text, potíže s uvědoměním posloupnosti čím slovo – řádek začíná, dochází k přeskakování slov při čtení, domýšlení slov apod).Horizontála oblouk obousměrná, horizontála přímka.
II. Vertikála / cvičení vhodná zejména pro rehabilitaci závrativých stavů
III. Kombinované tvary III. Kombinované pohyby / kruh, osmička,
Varianty a popis cvičení: Sledujeme stopu pohybujícího se bodu
RHb. cíl: Stimulace na úrovni kontrolovaných přesunů očních pohybů po vizuálním poli v různých směrech – nácvik zrakové pozornosti při změně polohy sledovaného bodu.
Oslabení zrakového rozlišování a uvědomění změny polohy může mít u dítěte školního věku za následek pomalejší zapamatování písmen, obtížné rozlišení horno-dolního postavení (záměny písmen a číslic lišících se polohou nahoře-dole- např.  t-j, b-p, 6-9), obtížné rozlišení pravo-levého postavení –záměny písmen lišících se polohou vpravo-vlevo (např. záměny d-b, číslic 6-9), zrcadlení zejména velkých tiskacích písmen apod.
IV. Rozlišení figura pozadí Varianty a popis cvičení: 

Sledujeme celek obrazu/ plochy a vyhledáváme body na nehomogenním pozadí. Sledované body postupně mizí, rehabilitovaný detekuje, které body zmizely.

Rhb. cíl:  Stimulace na úrovni kontrolovaných přesunů očních pohybů po vizuálním poli v různých směrech – nácvik zrakové pozornosti v rozšířeném percepčním rozpětí (tj. ve vizuálním poli, ze kterého získáváme informace během jedné fixace).
Diferenciace figury a pozadí.
Oslabení diferenciace figury a pozadí může mít u dítěte školního věku za následek ztíženou orientaci v ploše při prohlížení složitějších obrázků s více prvky a  potíže zaměření pozornosti na jednotlivé prvky.

 

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNOU VOLBU NASTAVENÍ PROGRAMU

1. GRAFICKÉ NASTAVENÍ GRAFICKÉ NASTAVENÍ V ODSTÍNECH ŠEDI
–  snižuje vizuální stres
GRAFICKÉ NASTAVENÍ V BARVÁCH
Indikováno pro speciální případy s poruchou vnímání barev, nebo akcentovaných problémech s rozpoznáním figury a pozadí
OHRANIČENÍ POHYBUJÍCÍHO SE BODU
Zvýrazňuje kontrast dominantního signálu proti pozadí bez zvýšení vizuálního stresu.
ŠACHOVNICE POZADÍ
akcentuje nácvik schopnosti zachycení zrakového signálu. Pohybující bod by měl být vždy menší jak pole šachovnice. Pohybující bod by měl být bílý nebo černý. Při těžší poruše je vhodné v počátku použít okraj bodu v odstínu šedi.
2. SMĚR POHYBU BODU

 

HORIZONTÁLA ZLEVA DO PRAVA
nácvik udržení zrakového signálu obecně, nácvik přechodu střední čáry, rehabilitace poruch čtení. Vhodné je začínat obloukem, teprve následně přechod na vyšší zátěž – pohyb po přímce.HORIZONTÁLA OBOUSMĚRNĚ– vhodná pro speciální rehabilitace závrativých stavů, nebo pro cílenou práci při problémech s přechodem vertikální střední čáry.VERTIKÁLNÍ A SLOŽENÉ POHYBY

– vhodná pro speciální rehabilitace závrativých stavů nebo pro cílenou práci u problémů s přechodem horizontální i vertikální střední čáry.

3.TVAR POHYBU BODU OBLOUK v horizontále a v posunech o řádek

OSMIČKA, KRUH, BODY v úseku diferenciace figura pozadí
Rehabilitační cílová skupina: Vývojové poruchy řeči a učení,  poruchy koncentrace pozornosti, ADHD, postižení smyslového vnímání při organických onemocněních CNS (cerebrotraumata, stavy po CMP)

Další možnosti cvičení, zejména obousměrný pohyb a pohyb po PŘÍMCE.
Rehabilitační cílová skupina:Vhodné pro možnou rehabilitaci závrativých stavů, případně vybraných poruch zraku

 

Stáhnout trailer