Rehabilitace poruch řeči a polykání

Vstup do programu je podmíněn ukončenou diagnostikou v oboru ORL nebo foniatrie, není prováděna základní diagnostika, jen funkční vyhodnocení práce s hlasem a potíží s polykáním.

Rehabilitace poruch hlasu

Funkční i organické poruchy hlasu jsou rehabilitovány na třech základních úrovních.

1.Postura a základní pohybové vzorce

2.Dynamikou dechu

3.Rezonance

U těžkých organických poruch s poruchou hlasivkového uzávěru jsou vkládány techniky kompenzující tento uzávěr.

U těžkých funkčních spasticit a mutačních poruch je kladen důraz na práci s přiměřenou tonizací celého těla.

 

Rehabilitace poruch polykání

Pracujeme autorskou technikou s využitím svalového souhybu, výsledným efektem rehabilitační práce je navození nových podmíněných reflexních oblouků, které umožňují nahradit/obejít postižené slizniční čití, postiženou hybnost nebo ztráty anatomických struktur polykacích cest. Tento rehabilitační model je výrazně odlišný od běžně užívaných technik.