kucera

MUDr. Martin Kučera

MUDr. Martin Kučera: odborný lékař  (I. a II. atestace ORL, atestace  foniatrie-audiologie). V minulosti působil na ORL klinice FN v Hradci Králové, v současné době vede privátní praxi (ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou). Teoreticky i prakticky se věnuje komplexním rehabilitačním přístupům u poruch hlasu, řeči a polykání.  Přednáší, organizuje kurzy a semináře s touto problematikou na celorepublikové úrovni. Je autorem některých terapeutických rehabilitačních technik na léčbu poruch hlasu, řeči, polykání a kombinovaných postižení: Technika “Svalového souhybu”, použití přefukové píšťaly “koncovky”, rehabilitačního použití muzikoterapeutického instrumentária a spoluautorem softwareového rehabilitačního programu DrMag-Smyslová integrace.  Dlouhodobě organizoval a byl odborným garantem akreditovaného kurzu MZ ČR – Kurz hlasové rehabilitace a reedukace. Je jedním z autorů  monografie Foniatrie – hlas.  Působil jako externí pracovník/konzultant pro rehabilitace poruch komunikace a polykání na ORL klinice v Pardubicích. Dosud takto působí na ORL klinice v Hradci Králové. V současné době je lektorem ORL akademie, externím pracovníkem výzkumného centra hudební akustiky HAMU v Praze.  Zakladatel a jednatel Institu pro výzkum a léčbu poruch komunikace s.r.o.

halir

Mgr. Martin Halíř

Mgr. Martin Halíř: vystudoval jednooborovou psychologii. Získal atestaci v oboru klinická psychologie a ukončil výcvik v systematické psychoterapii při Institutu pro Gestalt terapii v Praze. Pracoval jako klinický psycholog a psychoterapeut na Psychiatrické klinice Fakultní  nemocnice v Hradci Králové. Externě vyučuje Lékařkou psychologii při LF UK v Hradci Králové. Byl dlouholetým odborným lektorem akreditovaného kurzu hlasové rehabilitace a reedukace a dalších kurzů v oblasti práce s klientem. V současnosti působí jako zástupce ředitele Péče o duševní zdraví, z.s. 

MarekFric

RNDr. Marek Frič, Ph.D.

RNDr. Marek Frič, Ph.D.: vědecký pracovník v oblasti akustiky a psycho-akustiky hlasu ve Výzkumném centru hudební akustiky na HAMU v Praze. Dlouhodobě pracoval v klinické praxi v oblasti diagnostiky poruch hlasu a sluchu na předních foniatrických pracovištích v SR a ČR (Foniatrické oddelenie FN v Bratislave, Medical Helathcom, s.r.o. v Praze ). 14 let přednášková a publikační činnost v oblasti diagnostiky  poruch hlasu a aplikace psycho-akustických metod ve vokologii. Od r. 2010 certifikovaný hlasový terapeut. Disertační práce: Objektivní a psycho akustické aspekty hodnocení lidského hlasu (obor akustika, Katedra radioelektroniky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze, 2013). Přednáší akustiku hlasu, řeči a sluchu pro klinické logopedy, spoluautor monografie Foniatrie – hlas. Je autorem diagnostických programů: vizuálně podporovaná audiometrie, vyšetření hlasového pole a dalších a spoluautorem programu pro provádění percepčních testů.