O institutu…

Institut pro výzkum a léčbu poruch komunikace

O institutu: Práce institutu spočívá ve spolupráci několika odborníků z různých oborů a kmenových pracovišť, kteří se setkávají a řeší teoretické otázky jednotlivých rovin komunikace člověka v její normě i patologii. Stěžejní náplní je tvorba nových terapeutický-rehabilitačních postupů, vývoj nových diagnostických postupů, pořádání  kurzů pro obory rehabilitující poruchy komunikace a v neposledné řadě práce s klienty dětského i dospělého věku. Institut není  klasické zdravotnické zařízení  a nemá smlouvní vztah s žádnou zdravotní pojišťovnou.  Klient si péčí hradí sám.

Způsob práce s klienty: Podstatou práce s klienty s různými druhy postižení,  je naučit  kienta  samotného pochopit principy a netrénovat samotné rehabilitační postupy, se kterými bude pracovat sám doma. U klientů v dětské věku je takto instruován rodič, kteý bude s dítětem cvičit. Tato konzultační setkání se opakokují  větší nou s odstupem čtyř týdnů.

Spolupracovníci institutu:

MUDr. Martin Kučera – lékař oboru ORL a foniatrie

Mgr. Kateřina Fritzlová – klinický logoped

RNDr. Marek Frič, Ph.D. – vědecký pracovník HAMU, akustik, psychoakustik

Mgr. Martin Halíř – klinický psycholog

 

 

Některé výsledky práce:

  1. Funkční diagnostika hlasových poruch dle laryngostroboskopických nálezů (Kučera, Frič)

Jedná se o výukový model, který svým novým diagnostickým přístupem umožňuje efektivní vhled do problematiky vzniku hlasové poruchy a současně nabízí i směr efektivní rehabilitace. Technika byla vyučována na Praktickém kurzu hlasové rehabilitace a reedukace (akce akreditovaná MZ ČR), byla opakovaně přednášena a je začleněna do výzkumného projektu v rámci činnosti Výzkumného centra hudební akustiky HAMU Praha.

 

  1. Technika svalového souhybu u rehabilitace těžkých poruch artikulace a polykání (Kučera, Fritzlová)

Technika navozující/stimulující funkce oro-faryngo-laryngeální oblasti. Umožňuje propojenou rehabilitaci u současně porušené řeči, hlasu a polykání. Technika je přednášená na kurzu Poruchy polykání-diagnostika a terapie, který pořádá ORL klinika FN HK (akce akreditovaná MZ ČR), vyučována dále v rámci akcí ORL amb. – centra léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou. Supervizně je/byla tato technika zaváděna do praxe na ORL klin. FN v Hradci Králové a na ORL klin. v Pardubicích.

  1. Využití přefukové píšťaly koncovky při rehabilitaci poruch hlasu a řeči (Kučera)

Technika byla prvně představena na workshopu v rámci The 10th Pan European Voice Conference PEVOC. V současné době je užívána v některých rehabilitačních ústavech a v několika desítkách ambulancí klinických logopedů. V současné době s touto technikou pracují a u nás vyrobené píšťaly používají: Rehabilitační oddělení nemocnice Na Homolce v Praze, Sanatoria AquaKlim Klimkovice,  Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Košumberk, Základní škola a mateřská škola logopedická v Libereci, ambulatní zařízení LOGOFON v Olomouci, ORL klinika FN HK, ORL klinika v Pardubicích, logopedická ambulance zdravotnického zařízení ORL Betka s.r.o v Praze atd.

 

 

  1. Počítačové rehabilitační programy DrMag – smyslová stimulace (Kučera, Fritzlová)

Programy jsou zaměřeny především na rehabilitaci sluchového, případně zrakového vnímání.

Více zde.