ÚVODEM:

Program je vhodný pro děti se sníženou grafomotorickou schopností v kontextu opoždění, nebo specifického narušení vývoje řeči charakteru vývojové dysfázie, lehčích forem vývojové dysartrie a těžších forem dyslálie, nebo s izolovaným deficitem jemné motoriky a grafomotorické schopnosti bez poruchy řeči.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Celkový počet terapií:  5 skupinové  terapie ,   středa, s odstupy po 1x  po 2 týdnech a následně vždy po 3 týdnech..
Čas: skupinová terapie v délce 60min ( 45 min. pro vlastní práci + 15 reflexe)
Počet dětí ve skupině:  3 – 4
Cena: 400 Kč za každé sezení, celkem 2000 Kč. Cena zahrnuje celý terapeutický program, pracovní scriptum .  Platba převodem na bankovní účet.
Místo konání: Poliklinika sv. Havla Rychnov nad Kněžnou Svatohavelská 266, MUDr. Martin Kučera, ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch, Institut pro léčbu a výzkum poruch komunikace.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Fritzlová, tel.: 605528284

Vřazení do skupiny na základě foniatrického, nebo logopedického vyšetření, orientačního vyšetření obsahové a formální úrovně dětské kresby a funkční schopnosti prstů a horní končetiny. Terapie probíhají  za přítomnosti rodičů. Plánovaný obsah se může mírně odlišovat dle věkového složení skupiny a aktuálního průběhu.

SKUPINA 1. – 5.
Jemná motorika, grafomotorika

Co a proč rehabilitujeme? Grafomotorické schopnosti jsou základem pro kresbu a psaní. Některé těžší formy vývojových poruch řeči mají své charakteristické projevy právě v kresbě. Ta v sobě nese typické znaky tzv. organicitu. Projevem organicity jsou různé deformity a disproporce tvarů a kreslených objektů, čáry jsou slabé, roztřesené, nebo nedotažené atd., problém bývá neschopnost správného úchopu tužky. Cvičení jemné motoriky a grafomotoriky vyžaduje složitou senzomotorickou koordinaci, zejména tzv. vizuokoordinaci (spolupráce oka a ruky), zapojení vizuální paměti a prostorové představivosti.  Cíleným cvičením jsme schopni ovlivnit tuto složitou souhru různých mozkových funkcí a center a  ovlivnit rehabilitaci poruchy řeči a možnosti jejího zlepšení. V rehabilitaci využíváme mimo jiné technik direktivní muzikoterapie.

OBSAH:
1. Jemná motorika přípravná fáze: Strunné hudební  nástroje užívané v muzikoterapii – kantele, kalimba.  Hand trainer, síť na cvičení prstů
.  Vizuomotorická a vizuokordinační cvičení s prsty a dlaněmi, koordinančí cvičení s míčky pro rozvoj jemné pohyblivosti prstů a celkové koordinace jemné motoriky rukou a koordinované spolupráce oko – ruka, nutné pro nácvik budoucího psaní. Cvičení prstových úchopů –  statické a dynamické prstové úchopy. Cvičení v pískovničce,s využitím grafických tvarů počátečního psaní. Technika uvolňuje horní končetiny a oblast zápěstí, je vhodná zejména u dětí s neschopností postavit prsty do funkční opozice. Psaní vodou..
2.Přímá grafomotorická cvičení:
V návaznosti na cvičení s pískovničkou, s využitím velkoformátových matric tvarů počátečního psaní.  Ke cvičení s psacím náčiním přistupuje až po dosažení patřičné úrovně funkční schopnosti prstů a koordinace svalového napětí zainteresovaných svalových skupin účastnících se psaní a celkové koordinované spolupráce oko – ruka!!

Pracovní tým:
MUDr. Martin Kučera, foniatr, vyšetřující lékař, terapeut skupinových terapií
Mgr. Kateřina Fritzlová, klinický logoped,  terapeut  skupinových terapií, supervize
Mgr. Martin Halíř, klinický psycholog a psychoterapeut pro možné individuální konzultace v případě těžkých poruch komunikace. Práce s psychologem je výhradně po vzájemné domluvě, nebo na přímé vyžádání rodičů dítěte a není v ceně rhb.programu.
Renata Mládková, odborná audiologická sestra