Institut

Čvc
12

Direktivně vedená muzikotrapie

Muzikoterapeutické instrumentárium používáné při rehabilitaci poruch komunikace (dýchání, hlas, řeč, hrubá a jemná motorika) Úvod Nástroje užívané v muzikoterapii lze aplikovaně  s předem daným rehabilitačním cílem použít při rehabilitaci běžných poruch hlasu a řeči, stejně tak při neurorehabilitaci těžkých organických poruch a neurodegenerativních onemocnění. Jedná se většinově o nástroje z instrumentária  lidové/etnické hudby nebo tzv. staré hudby. Patří […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL
Čvc
12

Habituace (rehabilitace) dlouhodobých závratí

Je používán speciální nácvikový program, jehož cílem je adaptovat rovnovážný aparát na jeho postižení. Druhou úrovní je nácvik nemocného na vybalancování rychlé změny pozice těla a zbavit se vědomého i podvědomého strachu z možného pádu. Lze pracovat s poruchou rovnováhý různé etiologie. Základním předpokladem pro vstup do rehabilitačního programu je ukončená diagnostika v odbornostech ORL […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL
Čvc
12

Rehabilitace poruch řeči a polykání

Vstup do programu je podmíněn ukončenou diagnostikou v oboru ORL nebo foniatrie, není prováděna základní diagnostika, jen funkční vyhodnocení práce s hlasem a potíží s polykáním. Rehabilitace poruch hlasu Funkční i organické poruchy hlasu jsou rehabilitovány na třech základních úrovních. 1.Postura a základní pohybové vzorce 2.Dynamikou dechu 3.Rezonance U těžkých organických poruch s poruchou hlasivkového uzávěru jsou vkládány techniky […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL
Čvc
12

Rehabilitace poruch řeči

U závažnějších vývojových poruch řeči se nejedná pouze o izolované postižení různých úrovní jazyka. Problémy jsou i v dalších oblastech vývoje dítěte, jako jsou hrubá i jemná motorika těla, hybnost orofaciální oblasti (tváří, jazyka, rtů), grafomotorika. Často bývá postižení na úrovní zpracování a integrace smyslového vnímání, jako je optimální funkce rovnovážného ústrojí, zrakové a sluchové vnímání […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL
Čvc
12

Smyslová stimulace a integrace

Řeč je důležitých projevem člověka, řeč by nebyla správně utvářena bez příjmu a zpracování vstupních informací různého charakteru. U těžkých poruch řeči nacházíme většinou i postižení na úrovni příjmu a zpracování vstupních informacích. Stimulace a integrace smyslového vnímání je základním předpokladem pro práci s postiženou komunikační schopností. Pro naší rehabilitační práci jsme definovali sedm základních smyslů […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL

Odborný team

MUDr. Martin Kučera MUDr. Martin Kučera: odborný lékař  (I. a II. atestace ORL, atestace  foniatrie-audiologie). V minulosti působil na ORL klinice FN v Hradci Králové, v současné době vede privátní praxi (ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou). Teoreticky i prakticky se věnuje komplexním rehabilitačním přístupům u poruch hlasu, řeči a […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL
Čvc
12

O institutu…

Institut pro výzkum a léčbu poruch komunikace O institutu: Práce institutu spočívá ve spolupráci několika odborníků z různých oborů a kmenových pracovišť, kteří se setkávají a řeší teoretické otázky jednotlivých rovin komunikace člověka v její normě i patologii. Stěžejní náplní je tvorba nových terapeutický-rehabilitačních postupů, vývoj nových diagnostických postupů, pořádání  kurzů pro obory rehabilitující poruchy […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL

Grafomotorické desky

Grafomotorické desky text se připravuje    

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL

Balanční kameny, grafomotorické desky

Rehabilitační / terapeutické/ pomůcky pro komplexní přístup v léčbě vývojových poruch řeči Balanční kameny Cena za 1 kus: 250 Kč Poštovné a balné: dle počtu kamenů 180 – 300 Kč Při zájmu o nákup pište objednávku na adresu: hlascentrum@seznam.cz V objednávce prosím napište úplnou doručovací adresu. V případě potřeby vystavení faktury napište i potřebné fakturační údaje. Nástroje budou doručeny na dobírku. Balanční kameny  jsou […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL

Alikvótní/harmonická přefuková píšťala „koncovka“

K prodeji: Cena za 1 píšťalu: 350 Kč Poštovné a balné v ČR: 1-2 kusy 210 Kč, 3-10 kusů 250 Kč (dle sazebníku pošty pro atypické dlouhé zásilky) Objednat lze na: hlascentrum@seznam.cz (do předmětu emailu napište: koncovka) Koncovka/alikvótní píšťala v tóninách (a=440Hz): Všechny tóniny jsou vhodné i pro hudební praxi „A“: délka 77 cm, vhodná pro dospělé muže, […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Institut
DETAIL