Dub
20

Návody

 

Vložil: Adm1n1strat0r | Drmag
DETAIL
Dub
20

Teorie

Zrak a sluch v kontextu smyslové stimulace a integrace Autoři: MUDr. Martin Kučera, Mgr. Kateřina Fritzlová Institut pro výzkum a léčbu poruch komunikace   Zrak 1.1 Neuroanatomie a neurofyziologie zrakového vnímání Smyslovým orgánem zraku je oko. Zrakový aparát  zpracovává a dešifruje velké množství informací, více než kterýkoliv aferentní systém lidského těla (Lowe, Webb). Základním vnímaným signálem […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Drmag
DETAIL
Dub
19

DrMagZvuk

Úvod – DrMagZvuk Rehabilitační program se zaměřuje na rozvoj sluchového vnímání na bazální akustické úrovni bez verbálně akustických vazeb. Cíleně stimuluje modality rozlišení intenzity zvuku, směrovosti slyšení a selektivního slyšení, tedy rozlišování „figury“ na pozadí slyšeného. Celková délka cvičení by neměla přesáhnout 10 – 15min.  Při cvičení se používají jako dominantní  signál zvuky, které akusticky […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Drmag
DETAIL
Dub
19

DrMagZrak

Úvod – DrMagZrak Rehabilitační program se zaměřuje zejména na bazální nácvik očních pohybů, zrakové pozornosti a schopnosti rozlišovat figuru a pozadí. Posloupnost cvičení je dána od základního nácviku fixace oka a vedení očního pohybu ke složitějším prvkům sledování bodu při složitém pozadí. Dodržení posloupnosti však nemusí být nutně podmínkou a při rehabilitaci je možné volit […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Drmag
DETAIL
Dub
19

DrMagSluch

Úvod – DrMagSluch Rehabilitační program se zaměřuje na rozvoj sluchového vnímání na bazální akustické úrovni bez verbálně akustických vazeb. Cíleně stimuluje modality rozlišení intenzity zvuku, směrovosti slyšení a selektivního slyšení, tedy rozlišování „figury“ na pozadí slyšeného. Posloupnost cvičení je dána od základního nácviku sluchové detekce ke složitějším modalitám sluchového vnímání.  Dodržení posloupnosti však nemusí být […]

Vložil: Adm1n1strat0r | Drmag
DETAIL