DrMagZvuk

Úvod – DrMagZvuk

Rehabilitační program se zaměřuje na rozvoj sluchového vnímání na bazální akustické úrovni bez verbálně akustických vazeb. Cíleně stimuluje modality rozlišení intenzity zvuku, směrovosti slyšení a selektivního slyšení, tedy rozlišování „figury“ na pozadí slyšeného. Celková délka cvičení by neměla přesáhnout 10 – 15min.  Při cvičení se používají jako dominantní  signál zvuky, které akusticky odpovídají  frikativním a explozivním souhláskám i vokálům. Zvuky pozadí jsou různorodé zvuky s širokým spektrem harmonických i neharmonických složek včetně zvuku z našeho okolí (zvuk ulice, šumění moře atd.)  Program ovládá terapeut, rehabilitovaný by neměl mít možnost pozorovat monitor. Do programu lze nahrát jakýkoliv jiný zvuk, který je terapeutem považován za vhodný.   Jednotlivé funkce a rehabilitační úseky nemají zpětnou hodnotící kontrolu, ta je záměrně ponechána na interakci reahabilitovaný – terapeut. Program je určen pro děti i dospělé.

CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍCH MODALIT POUŽITÍ

Rozpoznání dominantního signálu od pozadí

 

Základní specifikace:  V zvoleném  akustickém pozadí se postupně nacvičuje schopnost rozpoznání jednotlivých dominantních signálu. Cvičení se provádí při současném spuštění  obou zvuků postupnou změnou intenzity dominantního signálu nebo intenzity pozadí.  Reproduktory jsou ve stejné vzdálenosti  od rehabilitované osoby.

Varianty a popis cvičení:

I.  Při výrazném zesílení dominantního signálu je postupně zesilován vybraný dominantní zvuk. Při jeho rozpoznání se cvik opakuje s cílem o zachycení dominantního zvuku při jeho co nejmenším zesílení.

II. Při výrazném zesílení dominantního signálu je postupně zesilován vybraný dominantní zvuk. Při jeho rozpoznání se zesílí a postupně se snižuje do minimální slyšitelnosti.

III. Dominantní zvuk je spuštěn ve slyšitelném zesílení a postupně se zesiluje zvuk pozadí do plného překrytí dominantního zvuku. Následně je ubírána intenzita zvuku pozadí do opětovné slyšitelnosti dominantního signálu.

IV. Práce jen s jedním vybraným zvukem, který je brán jako dominantní signál ( vhodné pro rehabilitace těžkých  sluchových vad po korekci sluchadly nebo kochleárními implantáty, možné využít při nastavování CI.

Cíl: Rozvoj schopnosti selektivního slyšení, schopnost rozlišit užitečný/ dominantní zvukový signál v různorodém zvukovém pozadí.

Vnímání směrovosti Základní specifikace: Nácvik vychází ze stejného použití programu jako u rozlišení dominantního signálu od pozadí. Současně využívá možnost plynule měnit strany, ze kterých vychází zvuk dominantního signálu i pozadí.

Reproduktory jsou ve stejné vzdálenosti od rehabilitované osoby. Dle potřeby  v rozložení: pravá – levá strana, vpředu – vzadu.

Varianty a popis cvičení:

I. Zvuk pozadí je puštěn z obou reproduktorů. Dominantní signál je zesilován  ze zvoleného reproduktoru. Rehabilitovaný nacvičuje současně citlivost na rozpoznání dominantního signálu i schopnost určit směr, ze kterého přichází.

II. Zvuky pozadí i dominantního signálu jsou pouštěny jen z jednotlivých vybraných reproduktorů.

III. Práce jen s vybraným jedním zvukem, který je brán jako dominantní signál ( vhodné pro rehabilitace těžkých  sluchových vad po korekci sluchadly nebo kochleárními implantáty)

RHb. cíl: Rozvoj směrového slyšení na pozadí jiného zvukového signálu nebo v tichém prostředí

 

Stáhnout trailer