Institut-en

Jul
12

Comprehensive rehabilitation of Developmental Language Disorders

ÚVODEM U závažnějších vývojových poruch řeči se nejedná pouze o izolované postižení různých úrovní jazyka. Problémy jsou i v dalších oblastech vývoje dítěte, jako jsou hrubá i jemná motorika těla, hybnost orofaciální oblasti (tváří, jazyka, rtů), grafomotorika, funkce rovnovážného ústrojí, zrakové a sluchové vnímání. Efektivní rehabilitace těžších poruch řeči by měla být souběžně prováděna na všech […]

By Adm1n1strat0r | Institut-en
DETAIL

Developing of graphomotoric skills

ÚVODEM: Program je vhodný pro děti se sníženou grafomotorickou schopností v kontextu opoždění, nebo specifického narušení vývoje řeči charakteru vývojové dysfázie, lehčích forem vývojové dysartrie a těžších forem dyslálie, nebo s izolovaným deficitem jemné motoriky a grafomotorické schopnosti bez poruchy řeči. ORGANIZAČNÍ INFORMACE: Celkový počet terapií:  5 skupinové  terapie ,   středa, s odstupy po 1x  po 2 týdnech […]

By Adm1n1strat0r | Institut-en
DETAIL

Upcoming events

Dýchání  v rehabilitaci a habituaci  poruch hlasu, řeči a polykání (praktický nácvikový seminář) Termín: 30.5.2015 (sobota) Pořádá: ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou             Kurz je zaměřen na základní principy a postupy práce s dechem, tak jak jsou potřebné v běžné terapeutické praxi klinického logopeda. Kurz je nácvikový a sebezkušenostní. Veškeré techniky práce s dechem i […]

By Adm1n1strat0r | Institut-en
DETAIL

Duct-blown fipple flute

Přefuková píšťala koncovka V prodeji plastové koncovky v ladění D, C, A Cena za 1 kus: 320 Kč Poštovné: 180 Kč Při zájmu o nákup pište objednávku na adresu: hlascentrum@seznam.cz V objednávce prosím napište úplnou doručovací adresu. V případě potřeby vystavení faktury napište i potřebné fakturační údaje. Nástroje budou doručeny na dobírku. Nástroje jsou zhotoveny s ohledem na […]

By Adm1n1strat0r | Institut-en
DETAIL

Balancing stones

Rehabilitační / terapeutické/ pomůcky pro komplexní přístup v léčbě vývojových poruch řeči Balanční kameny Cena za 1 kus: 250 Kč Poštovné a balné: dle počtu kamenů 180 – 300 Kč Při zájmu o nákup pište objednávku na adresu: hlascentrum@seznam.cz V objednávce prosím napište úplnou doručovací adresu. V případě potřeby vystavení faktury napište i potřebné fakturační údaje. Nástroje budou doručeny na dobírku. Balanční kameny  jsou […]

By Adm1n1strat0r | Institut-en
DETAIL

Graphomotoric boards

Grafomotorické desky text se připravuje

By Adm1n1strat0r | Institut-en
DETAIL
TOP